9.7.14

WW- THE RAT RACE

Perkara yang paling susah hendak dilakukan adalah berfikir. Bukan semua boleh berfikir dengan rasional dan relevan. Saya sedang bedah sebuah buku yang sedang mengkritik sistem pendidikan kita. Semasa baca buku ini, ternyata memang terlalu banyak kebenarannya.

HOW TO GET OUT OF THE RAT RACE?

No comments: