4.12.16

PILIH GERABAK

Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. (Al-Qalam: 10-11).

Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. (Al-Humazah: 1)

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mu’min dan mu’minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (Al-Ahzab: 58)

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. (Al-Hujurat: 6)

Jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. (Al-Hujurat: 12)

Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. (Al-Hujurat: 12)


Tempatkan kami dalam gerabak orang-orang bertaqwa sebelum kami. Pelihara dan santunilah kami selalu wahai Pemilik Pengampunan.

No comments: