8.12.16

MALU


Perkara yang selalu buat aku malu dengan Tuhanku ialah amalku yang cacat, ibadahku yang berpenyakit, tapi kurniaan Tuhan tetap besar pada diriku. (Fudhail bin Iyadh)

No comments: